Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

19:31
19:27
5292 af74
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaplugss plugss
19:27
7626 1623
Reposted fromhomczi homczi viascorpix scorpix

February 25 2017

10:38
Ludzie mówią. Mówią za dużo. Mówią bezładnie. Mówią o sobie nawzajem, za swoimi plecami. Mówią, kto komu wisi pieniądze, kto kogo ostatnio wypierdolił z interesu. Mówią, kto jest słaby, gdzie jest słaby, kiedy stał się słaby. Mówią o tym, co inni mówią o innych. Mówią o tym, kto się z kim rucha. Kto kogo zdradził. Kto kogo porzucił. Mówią, aby mówić. Mówią, mówią i mówią. Piją po to, aby mówić jeszcze więcej. Jeszcze głupiej. Informacje przeciekają przez nich, lecą im z oczu, z uszu, spomiędzy nóg. Nieistotne i istotne. Te powszechnie wiadome i te poufne. Wciąż mówią. Mówią, dopóki nie padną. Mówią po to, aby za chwilę powiedzieć jeszcze więcej. Mówienie ich podnieca, rozszerza ich źrenice, przyśpiesza oddech, zwilża śluzówki. Gdy jest połączone z byciem słuchanym, wtedy staje się lepsze i ważniejsze niż seks. Lepsze i ważniejsze, bo bardziej ekonomiczne. Mówienie różni się od seksu zdecydowanie korzystniejszym stosunkiem energii zainwestowanej do energii uzyskanej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk

July 09 2015

21:07
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaxannabelle xannabelle
21:06
6823 f03a
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxannabelle xannabelle
21:06
8015 22b1 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaxannabelle xannabelle
21:05
8048 5a21 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaxannabelle xannabelle
21:05
3527 5889
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viapequena pequena
21:04
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru
Reposted fromwayindarkness wayindarkness viaxannabelle xannabelle
21:04

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viaRybciaaa Rybciaaa
21:02
Jestem z tobą wszędzie jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaRybciaaa Rybciaaa
21:02
chciałabym aby ktoś na złość zamknął nas w jednym pomieszczeniu, gdzie moglibyśmy powiedzieć sobie całą prawdę .
Reposted fromunforgiving unforgiving viaRybciaaa Rybciaaa
21:01
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
20:59
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.

July 08 2015

17:26

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Reposted frommaybehappy maybehappy viabzdura bzdura
17:26
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura viabzdura bzdura

July 07 2015

21:31
8937 df68
Reposted bymooncturia666ola4650sogoodatbeingintroublezuzajearbuza
21:19
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viamyfavouritepart myfavouritepart
21:19
zainteresuj się mną, mam Ci tyle do opowiedzenia..
— :(
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl